OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 NIEDZIELA ZWYKłA ROK BA

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Dziadków Annę, Jana Feciuch. Władysława Zielińskiego. Aleksandra

                        Adamczyk. Konstancję, Alfreda Wolskich ( od wnuków)

10:00 ŁU-     Śp. Piotra Hawrylczaka10r. śm. Edmunda Sucheckiego. Wiesława.

12:00 St. – Śp. Bogdana Jurczyńskiego.

Poniedziałek

17:00 St.- Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Jana Stanisława Wybraniec 30 dzień.

Środa

17:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Izabeli w 30 r. i Arka w 25 r. urodzin

Czwartek

17:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla syna i całej rodziny.

Piątek

17:00 ŁU- Sp. Krzysztofię Marię Ostrycharz w 30 dzień od śmierci.

Sobota

17:00 St. - Śp. Janinę Aninowską i rodziców z obojga stron. Jakuba Aninowskiego.

                      Ryszarda, Czesławę, Klaudiusza.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Juliana. Stanisława Ziółkowskich Stanisława Głusik.

10:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Romana z okazji 70 ur.

12:00 St - Śp. Szymona Połyniaka i rodziców z obojga stron.

2. Zachęcam do cotygodniowej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie:

    Stobno – Czwartek godzina 16:00

     Ługi Ujskie – Piątek godzina 16:0

3.Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na budujące się kościoły.

4. Taca z przyszłej niedzieli jest przeznaczona na ogrzewanie kościoła.

                                          Kolęda

21.01.17       15:00              Ługi Ujskie 59- do końca w stronę Stobna

   W sobotę od godziny 9:00 rozpocznie się kolęda uzupełniająca dla rodzin których

   nie było w domu. Zgłosić swoją wolę przyjęcia kapłana można zgłaszać do kapłana do

     piątku po godzinie 18:00 na telefon 607 052 061

5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

  Matuszak Roman, Piasecki Sebastian.