OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2021.03.07

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

 Dziś jest czas, by obudzić wiarę… W Wielkim Poście mamy

 przyjrzeć się naszemu życiu. To również czas postawić sobie

 pytania i szczerze na nie odpowiedzieć. Czy w moim życiu Bóg

 jest na pierwszym miejscu czy może jest coś, czym przysłaniam

 obraz Boga? Czy moja wiara i krzyż Chrystusa są dla mnie

 chlubą i drogowskazem? Jak traktuje Dekalog , czy przykazania

 są dla mnie pomocą w drodze ku niebu, a może czasem traktuje

 je jako ciężar nie do uniesienia, który zupełnie w życiu jest

 niepotrzebny? Za to, że tak często zapominamy w naszym życiu

 o miłości Bożej, za nasz upór i brak wiary, przeprośmy Go teraz,

 na początku tej Mszy św.

  1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Bronislawę Paszkiewicz. Stanisławę, Aleksandra

                         Paszkiewicz. Stefanię , Stanisława Kotułów

 10:00 ŁU- Za wszystkich, którzy przyczynili się do powstania

                seminarium w Koszalinie oraz tych, którzy modlitwą

                i ofiarą wspierają jego funkcjonowanie, aby Bóg im

                hojnie wynagrodził swoją łaska.

                Abyśmy głęboko przeżyli sakrament pojednania, tak

                by na nowo doświadczyć nieskończonego miłosierdzia

                Bożego. O dobre przeżycie Wielkiego Postu i świąt

                Zmartwychwstania Pańskiego

12:00 St. – Za wszystkich, którzy przyczynili się do powstania

                 seminarium w Koszalinie oraz tych, którzy modlitwą

                i ofiarą wspierają jego funkcjonowanie, aby Bóg im

                hojnie wynagrodził swoją łaska. Abyśmy głęboko

                przeżyli sakrament pojednania, tak by na nowo

                doświadczyć nieskończonego miłosierdzia Bożego.

                O dobre przeżycie Wielkiego Postu i świąt

                Zmartwychwstania Pańskiego

 Wtorek

 17:00 ŁU- Za parafian

 Środa

 17:00 St.- Śp. Marię, Stefana, Marię, Teodora Skrypaków.

                Józefę, Stanisława , Alfreda.

 Czwartek

 17:00 St.- Śp. Annę, Stanisława Opszańskich.

 Piątek

 17:00 ŁU- Za parafian.

 Sobota

 17:00 St.- Śp. Jana Pawełczaka ( od Bożeny z dziećmi).

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Jarosława Szymańskiego w 27 r. śm. Oraz

                        Katarzynę, Piotra, Marię Grzegorczyków.

 10:00 ŁU- Śp. Mariana Ujazdowskiegow 3 r. śm. ( od dzieci).

 12:00 St.- Śp. Pawła Szymczaka w 5 r. śm.

 2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach:

   Piątek- Droga krzyżowa

   ŁU- 16:30

   St- 18:00

   Niedziela - Gorzkie Żale

   ŁU – 9:40.

   St- 11:40

 3.Kancelaria parafialna jest czynna codziennie po Mszy św.

    oprócz poniedziałku.

 4. Zachęcam do Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym

     Sakramencie :

    St- Czwartek-16:00

    ŁU.- Piątek 16:00

 6. Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na ogrzewanie

     kościoła.

 7. Taca w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na budujące się

     kościoły.

 8. W przyszłą niedzielę po Mszach św. odbędzie się zbiórka

     na rzecz poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi

      w Chorwacji.

 9. O wystrój kościoła na Trydum Paschalne zatroszczą się:

    Ł U- Po przeciwnej stronie Kościoła

    St. – Mieszkańcy Wrzącej

 10. W Czwartek o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie grupy

      Synodalnej.

 11.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

      W tym tygodniu proszę: Jakubowski Leszek, Gawiński Jacek.