OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK B

1.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Åšp. BronisÅ‚awÄ™ Paszkiewicz ( od męża)

 10:00 ŁU- Za duszpasterzy naszej diecezji, aby Å›wiadectwem swojego życia pociÄ…gali

                 mÅ‚odych ludzi na drogÄ™ powoÅ‚ania kapÅ‚aÅ„skiego i zakonnego

                 Aby caÅ‚y KoÅ›cióÅ‚ uznaÅ‚ pilnÄ… potrzebÄ™ formacji do indywidualnego

                 i wspólnotowego rozeznania duchowego.

                 O dobre przeżycie rekolekcji Wielkopostnych w naszej parafii.

 12:00 St.- Za duszpasterzy naszej diecezji, aby Å›wiadectwem swojego życia pociÄ…gali

                 mÅ‚odych ludzi na drogÄ™ powoÅ‚ania kapÅ‚aÅ„skiego i zakonnego

                 Aby caÅ‚y KoÅ›cióÅ‚ uznaÅ‚ pilnÄ… potrzebÄ™ formacji do indywidualnego

                 i wspólnotowego rozeznania duchowego.

                 O dobre przeżycie rekolekcji Wielkopostnych i dobre przygotowanie do Å›wiÄ…t

                 zmartwychwstania PaÅ„skiego w naszej parafii.

             2. Åšp. Rodziców SabinÄ™, Juliusza Teterus i HalinÄ™ Smereczniak

 PoniedziaÅ‚ek

11:00 St-

17:00 ŁU- Åšp. Szymona Usowicza. Józefa i Bolka

18:30 St.- Za parafian.

Wtorek

11:00 St.-

17:00 ŁU- Śp. Jana Wybrańca ( od Danuty Marciniak z rodziną)

18:30 St.- Śp. Edmunda 3 r. śm. Liliannę 1 r. śm. Smolińskich.

Åšroda

11:00 St. - 17:00 ŁU. – Åšp. Henryka, Urszula i ich rodziców.

18:30 St.- Za parafian.

Czwartek

17:00 St.- Śp. Z rodziny Opszańskich Annę, Włodzimierza, Bolesława, Tadeusza ++ Sobieraj.

PiÄ…tek

17:00 ŁU- Śp. Mieczysława Iwaniaka ( od rodziny Łazarczyk)

18:30 St.- Åšp. Åšwierszcz Jana, KrystynÄ™ , EwÄ™, Edwarda . Miskiewicz Józefa, rodziców

               z obojga stron.

Sobota

17:00 St.- Åšp. Piotra Moroch i rodziców z obojga stron. StanisÅ‚awa , WÅ‚adysÅ‚awÄ™, MariÄ™.

Niedziela

   8:00 St. – Åšp. 24 r. Å›m. JarosÅ‚awa SzymaÅ„skiego , KatarzynÄ™.

10:00 ŁU- Śp. Marię Hawrylczak 3 r. śm. Ignacego Lubę Szymczak.

12:00 St.- O zdrowie i Blogosławieństwo Boże dla Bożenki z okazji urodzin.

2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach:

Piątek- Droga krzyżowa

ŁU- 16:30

St- 18:00

Niedziela - Gorzkie Żale

ŁU – 9:40.

St- 11:40

3.Kancelaria parafialna jest czynna codziennie po Mszy św.

4. Zachęcam do Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie :

St- Czwartek-16:00

ŁU.- Piątek 16:00

5. W piątek o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie z bierzmowanymi gr. 1

     A w Ługach Ujskich spotka siÄ™ na Sali wiejskiej o godzinie 18:00

6 . W dniach 09.03 od godziny 15:00 - 10.03 2018 do godziny 15:00 w kościele

     Å›w. Jana Bosko w Pile odbÄ™dzie sie 24 godzina spowiedź.

7. Dzisiaj w niedzielÄ™ rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje poprowadzi

    Ks. Tomasz Wierzchowski.

    Program Rekolekcji

Niedziela 04.03.2018

   8:00 St.- Msza sw. Z naukÄ… ogólnÄ…

   9:40 ŁU – Gorzkie Å»ale sami parafianie

10:00 ŁU – Msza Å›w. z naukÄ… ogólnÄ… Po Mszy Å›w. zmiana tajemnic różaÅ„cowych ( ks. Proboszcz)

11:40 St.- Gorzkie Żale sami parafianie.

12:00 St.- Msza Å›w. z naukÄ… ogólnÄ…. Po Mszy Å›w. zmiana tajemnic różaÅ„cowych ( ks. Proboszcz)

Poniedziałek 05.03. Wtorek 06.03. Środa 07.03.2018

11:00 St. - Msza Å›w. z naukÄ… ogólnÄ…

17:00 ŁU – Msza Å›w. z naukÄ… ogólnÄ…

18:30 St.- Msza Å›w. z naukÄ… ogólnÄ…

Spowiedź zawsze póÅ‚ godziny przed MszÄ… Å›w. ( Rekolekcjonista i ks. Proboszcz)

 Wtorek bÄ™dÄ… obcy kapÅ‚ani

 16:30 ŁU- Spowiedź

 18:00 St.- Spowiedź

6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

Bańka Jan, Wąsek Waldemar