OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

Parafia Rzymskokatolicka                                             Stobno 2019.09.29

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Trzcianka

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

                            Ogłoszenia duszpasterskie 26 Niedziela Zwykła Rok C

 Przychodząc na Mszę św. wyrażamy pragnienia szczęścia wiecznego. Nie uzależniamy

 naszej wiary od cudów i niezwykłych wydarzeń. Jezus dziś mówi w Ewangelii ,, Jeśli

 Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie wierzą:

 Otrzymujemy wszystko, czego potrzebujemy, aby dość do obiecanego nam nieba.

 Pomagają nam w tym wsłuchiwanie się w słowo Boże, uczestnictwo w sakramentach,

 modlitwa oraz codzienne kierowanie się dobrocią i miłością.

 1.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Julię , Jana Szczerbów i dziadków Rybeńskich.

 10:00 ŁU - Śp. Rodziców i rodzeństwa

 12:00 St. – Śp. Bronisławę, Henryka Żytlińskich. Jadwigę Bronisława Chmielewskich.

 Poniedziałek

 17:00 St.- Śp. Jakuba Aninowskiego w 4 r. śm.

 Wtorek

 17:00 ŁU – Za parafian.

 Środa

 17:00 St. – Za parafian.

 Czwartek

 17:00 St. – Za parafian.

 Piątek

 17:00 ŁU– Za parafian.

 18:00 St.- Za parafian.

 Sobota

 17:00 St.- Za parafian.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Kazimierza, Mariannę, Mirosława Dudek. Juliana , Stanisława

                         Ziołkowskich. Tadeusza Dyl. Adama Rabińskiego.

 10:00 ŁU – O wszelkie łaski dla kleryków naszego seminarium, aby nowy rok akademicki

                  był dla nich czasem wzrastania w otrzymanym powołaniu Aby tchnienie

                 Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

                  Aby więcej parafian gromadziło się na wspólnym różańcu.

 12:00 St. –– O wszelkie łaski dla kleryków naszego seminarium, aby nowy rok akademicki

                   był dla nich czasem wzrastania w otrzymanym powołaniu

                  Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

                  Aby więcej parafian gromadziło się na wspólnym różańcu.

 2. W Wtorek rozpoczynamy nabożeństwo różańcowe . Nabożeństwo zostanie odprawione:

   . St- W niedzielę o godzinie 11:30 Wtorek o godzinie 16:30 , a w Piątek o godzinie 17:30

          proszę aby różaniec został poprowadzony przez Żywy Różaniec.

         Poniedziałek Środa Czwartek Sobota o godzinie  16:30

      ŁU- O godzinie 16:30 w Niedzielę o godzinie 9:30 , 3.Adoracja przed najświętszym

          sakramentem będzie:

       St.- Czwartek 16:00,

       ŁU- Piątek 16:00

 4. Piątek o godzinie 18:00 w naszej parafii w Stobnie obchodzimy odpust parafialny .

     Proszę o przygotowanie placu wokół kościoła i kościół na uroczystość odpustowa.

     A naszych strażaków o przygotowanie procesji .

 5.W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi będzie

    St.- Czwartek – 16:00

     ŁU- Piątek – 16:00

     Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30

 6.Bóg zapłać za sprzątnięcie kościoła w tym tygodniu proszę:

   St- Domagała Krzysztof, Pankowski Łukasz