OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Mariannę Bitner

10:00 ŁU – Śp. Stefanię, Stanisława Kędzierskich.

12:00 St. – Śp. Pawła Szymczak ( od żony z dziećmi)

Wtorek

17:00 ŁU – Za parafian.

Środa

18:00 St. – Za parafian.

Czwartek

18:00 St. –

Piątek

17:00 ŁU–

18:00 St.- Śp. Jakuba Aniowskiego 1 r. śm.

Sobota

18:00 St.-

Niedziela

   8:00 St. – Za parafian.

10:00 ŁU - Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem

                dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

                Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach

                chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

                 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Żywego Różańca.

12:00 St. - - Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze

                   szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

                   Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach

                   chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

                    O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Żywego Różańca.

3. W sobotę rozpoczynamy nabożeństwo różańcowe . Nabożeństwo zostanie odprawione

   o godzinie 18:30.

St- W niedzielę o godzinie 11:30 , i proszę aby różaniec został poprowadzony przez Żywy

Różaniec

3.Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

 St.- Czwartek 17:00,

ŁU- Piątek 16:00

4. Dzisiaj po Mszy św. odbędzie się zbiórka na pokrzywdzonych przez trzęsienie ziemi.

5. W piątek o godzinie 19:00 odbędzie się katecheza dla bierzmowanych gr. I

Bóg zapłać za sprzątnięcie kościoła w tym tygodniu proszę:

St- Omiotek Jarosław, Łaszcz Stanisław, Aninowski Marcin, Aninowski Andrzej.