OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

Parafia Rzymskokatolicka                                                           Stobno 2019.09.22

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

          Ogłoszenia duszpasterskie 25 Niedziela Zwykła Rok C

Jest jeden Bóg. On jest naszym wybawieniem. Wyznając wiarę w jednego Boga,

nie pozwólmy, aby nasze serce było podzielone albo zniewolone. Zwróćmy się całym

sercem do Tego, który pragnie naszego szczęścia. Niech udział we Mszy św. umocni nas

w decyzji wyboru Bożej drogi.

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St.- Śp. Salomee, Ignacego Różak. ( od syna Jerzego z rodziną)

10:00 ŁU- Śp. Irenę, Franciszka, Henryka Jankowskich.

12:00 St.- Śp. Kazimierza Humińskiego w 21 r. śm. I Barbarę.

Poniedziałek

18:00 St. Śp. Piotra Żytlińskiego w 10 r. śm.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

18:00 St.- Za parafian.

Czwartek

18:00 St.- Za parafian.

Piątek

17:00 ŁU.- Za parafian.

Sobota

18:00 St.- Za parafian

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Julię , Jana Szczerbów i dziadków Rybeńskich.

 10:00 ŁU - Śp. Rodziców i rodzeństwa

 12:00 St. – Śp. Bronisławę, Henryka Żytlińskich. Jadwigę Bronisława Chmielewskich.

 2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

      St- Czwartek 17:00

      ŁU- Piątek 16:00

4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

    Cichecki Dariusz, Patynowski Adam