OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23 NIEDZIELA ZWYKłA. ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                  Stobno 2021.09.05

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu Stobno

 Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 23 Niedziela Zwykła Rok B

 Zgromadziliśmy się, by święcić radosną Paschę niedzielną.

 Pośród nas obecny jest Pan. Który przyrzekł swoją obecność tam,

 gdzie zbierają się ludzie, by wielbić Boga i zanosić do Niego

 swoją modlitwę. I my , zgromadzeni w tej świątyni, świadomi

 obecności Chrystusa, mamy słuchać jego upomnień, by

 upominając innych, wskazywać im właściwą drogę, która

 wiedzie na wieczną Paschę w świątyni nieba. Jesteśmy pyszni,

 nie znosimy, gdy ktoś nas upomina, zwraca uwagę, chce nas

 pouczać. Świadomi swych grzechów, stańmy przed Bogiem

 w pokorze, by przyjąć jego słowo, które poucza i niesie nam

 życie wieczne.

 1.Intencje.

 Niedziela 8:00 St.- Śp. Bronisławę Paszkiewicz i Stefanie Kotuła

 10:00 ŁU- Aby najmłodsi kapłani naszej diecezji, rozpoczynając

                posługę w parafiach, cieszyli się pomocą Bożą

                i wsparciem swoich wspólnot.

                Abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty

                i zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając

                młodych ludzi, którzy w to mądrze angażują.

                O ustąpienie pandemii.

 12:00 St.- Aby najmłodsi kapłani naszej diecezji, rozpoczynając

                posługę w parafiach, cieszyli się pomocą Bożą

                 i wsparciem swoich wspólnot.

                 Abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty

                 i zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając

                 młodych ludzi, którzy w to mądrze angażują.

                 O ustąpienie pandemii.

 Poniedziałek

 18:00 St.- Za parafian.

 Wtorek

 17:00 ŁU- Za parafian.

 Środa

 18:00 St.- Śp. Dubickich , Baturów. Łszczów. Sienkiewiczów.

                      Lempertów. Szmajdów.

 Czwartek

 18:00 St.- Śp. Zygmunta Trybę w 11 r. śm. i zmarłych z rodziny

                      Sajnów, Baranów. Pawełczaków.

 Piątek

 17:00 ŁU- Śp. Władysławę, Władysława Lechowiczów.

 Sobota

 18:00 St.- O zdrowie i wszelką pomyślność dla Tomasza Tyrlicza

                 z okazji urodzin.

 Niedziela

   8:00 St.- Śp. Rodziców i dziadków. Bronisławę, Henryka

                      Żytlińskich. Jadwigę Bronisława Chmielewskich.

 10:00 ŁU- Śp. Franciszka Wybrańca.

 12:00 St.- Śp. Halinę, Bogdana Kędziów..

 2. Dzisiaj po Mszy św. o godzinie 12:00 w Stobnie odbędą się

    zapisy dzieci klas 3 które mają w 2022 przyjąć sakrament

    I komunii św.

 3.Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie

   będzie:

    St. Czwartek -17:00

   ŁU- Piątek -16:00.

4.Ks. Biskup zaprasza młodzież z naszej diecezji na czuwanie do

   Skrzatusza. Które odbędzie się 18.09. 2021 od godziny 15:00 .

   19.09.2021 na pielgrzymkę diecezjalną do Skrzatusza.

5. Spotkać z młodzieżą do bierzmowania odbędzie się:

    ŁU – Piątek 17:00

     St.- Sobota 18:00

 6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

    W tym tygodniu proszę : Wójcik Zbigniew, Mojsiuk Roman.