OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Pawła Szymczaka ( od sąsiadów z Braunówki).

10:00 ŁU- Śp. Zdzisława Cieślaka 4 r. śm.

12:00 St.- Śp. Marię, Kazimierza Zmitrowiczów.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

18:00 St. – O szczęśliwą podróż na Misje i owocnej pracy w Moskwie dla

                 Ks. Dariusza Gojko.

Czwartek

18:00 St.- Śp. Jana Karwata. Stanisława Ziółkowskiego

Piątek

17:00 ŁU- Śp. Bronisławę Kaczor. ( od dzieci).

Sobota

18:00 St.- Śp. Władysława Lechowicza i dziadków Barbarę i Tomasza.

Niedziela

  8:00 St. –Śp. Hopej Wiktorię, Michała, Pawła, Piotra, Jana.

10:00 ŁU- Śp. Franciszka Wybrańca w 10 r. śm. i zmarłych rodziców.

12:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Oliwi z okazji 18 ur.

3. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie będzie:

St Czwartek – 17:00

ŁU- Piątek -16:00

4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

Chomka Wojciech, Balcerowski Tadeusz.

Zapowiedzi. S

tachera Michał kaw. Ługi Ujskie

Zielińska Olga panna Ługi Ujskie.