OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2022.08.21

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 21 Niedziela Zwykła Rok C

Słowo Jezusa z dzisiejszej Ewangelii zapraszają nas do

wchodzenia,, przez ciasne drzwi”. Królestwo Boże jest blisko,

ale uczestnictwo w nim dostępne jest dla tych, którzy słuchają

słowa Bożego i wprowadzają w czyn. Prośmy w trakcje tej

Eucharystii o dar przemiany serca, byśmy potrafili kształtować

nasze życie zgodnie z zamiarami Boga.

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Franciszka Opszańskiego ( od rodziny Bonikowskich).

 10:00 ŁU- Śp. Marię, Marcina Skrzypczak

 12:00 St.- Śp. Zbigniewa Kubiaka.

Poniedziałek

 18:00St.- Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Joanna Niespodziana ( od męża)

Środa

18:00 St. – Za parafian.

Czwartek

18:00 St. Za parafian.

Piątek

17:00 ŁU- Śp. Genowefę Pieniak Fischer w 30 dzień.

Sobota

18:00 St.- Śp. Komorowski Ryszard 2 r. śm.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Janinę , Stanisława Murach.

10:00 ŁU- Śp. Alfredę, Mariana Mnich i za rodziców z obu stron.

12:00 St.- Śp. Bronisławę, Henryka Żytlińskich.

2.Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie

   będzie.

   St.- Czwartek 17:00

   ŁU- Piątek -16:00

 3.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

    W tym tygodniu proszę : Łaszcz Tadeusz, Tyrlicz Antonina.