OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka            Stobno 2021.08.22 p.w.

Św. Franciszka z Asyżu Stobno

Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 21 Niedziela Zwykła Rok B

,, Czyż i wy chcecie odejść”- zapytał Jezus uczniów ,, Do kogo

pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” – odpowiedzieli.

Gromadzi nas dzisiaj Pan na Świętej Wieczerzy abyśmy nie tylko

słuchali słów życia wiecznego, ale i zostali posileni chlebem na

życie wieczne. Niech ta świadomość pomoże nam otworzyć serca

na działanie Bożej łaski., a na początku tej Mszy Świętej

przeprośmy Boga za każdy nasz grzech.

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Kazimierza Kaszewskiego w 30 r. śm. i Petronelę

                        Kaszewska.

10:00 ŁU- Śp. Józefę Markut w 2 r. śm.

12:00 St.- Śp. Zbigniewa Kubiaka.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

18:00 St. – Za parafian

Czwartek

18:00 St.- Za parafian.

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian.

Sobota

18:00 St.- Za parafian.

Niedziela

  8:00 St. –Śp. Kazimierza, Marianne, Mirosława Dudek. Adama

                     Rabińskiego.

10:00 ŁU- Śp. Rodziców Mariannę, Józefa Marciniak. Oraz

                     rodzeństwo.

12:00 St.- Śp. Marię, Kazimierza Zmitrowiczów.

2.Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie

   będzie:

   St.- Czwartek – 17:00

   ŁU- Piątek -16:00

2. Parafia Świętej Rodziny zaprasza na koncert muzyki klasycznej

   w dniu25.08.2021 o godzinie21:00

 4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

    W tym tygodniu proszę : Słaby Radosław, Połyniak Władysław.

   Zapowiedzi .

   Feciuch Oskar kaw. Stobno

   Guz Katarzyna panna Gorzów Wielkopolski