OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 20 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Pawła Szymczaka ( od rodziny)

10:00 ŁU- Śp. Mieczysława Jerzykowskiego, zmarłych rodziców Antoninę, Waleriana

                     i brata Henryka.

12:00 St.- Śp. Halinę Kędzia.

Poniedziałek

  8:00 St.- Śp. Zofię, Stanisława Sulikowskich. Salomeę, Ignacego Różak i dziadków

                      z obojga stron.

10:00 ŁU- Śp. Mariannę, Edwarda Tarnawskich. Mariannę , Mariana Kazimierczak

12:00 St.- Śp. Feliksa Kotułę Katarzynę i rodziców z obojga stron.

Wtorek

17:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Danuty i Jacka z okazji 25 r. ślubu.

18:00 St.- Śp. Rodziców Dudrów.

Środa

18:00 St. - Śp. Kazimierza 25 r. śm. Petronelę Kaszewskich.

Czwartek

18:00 St.- Śp. Lidię , Jana, Mirosława , Ryszarda ++ Kuriatów.

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian.

Sobota

18:00 St.- Śp. Za zmarłych rodziców Bronisławę, Henryka Żytlińskich i dziadków

                     Bronisława, Jadwigę Chmielewskich.

Niedziela

    8:00 St. – Śp. Pawła Szymczaka ( od sąsiadów z Braunówki).

10:00 ŁU- Śp. Zdzisława Cieślaka 4 r. śm.

12:00 St.- Śp. Marię, Kazimierza Zmitrowiczów.

2. Ks. Bp. Zaprasza w dniu 15.08.2015 na pielgrzymkę rodzin do Sanktuarium Matki Bożej

Trzykroć przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

3.Ks. Proboszcz i parafianie z Białej zapraszają w Uroczystość Wniebowzięcia NMP

   tj. 15.08. na godzinę 14:00 naszą parafię na odpust Parafialny.

  Sumę odpustową odprawi Ks. Janusz Kozłowski.

4. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie będzie:

St.- Czwartek -17:00

ŁU- Piątek – 16:00

5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

Pankowski Łukasz, Skakoń Bartosz, Buksik Marek.

Zapowiedzi.

Stachera Michał kaw. Ługi Ujskie

Zielińska Olga panna Ługi Ujskie.