OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Julię, Jana Szczerbów( od wnuczki z mężem).

10:00 ŁU – Śp. Jana, Annę Fiedukiewiczów. Andrzeja Onderkę 1 r. śm.

12:00 St – Śp. Wojciecha Zielińskiego i brata oraz dziadków z obojga stron.

Poniedziałek

10:30 St.- Za parafian.

Wtorek

10:30 St. - Za parafian.

Środa

10:30 St. – Śp. Michała , Franciszka , Józefa, Helenę Kozłowskich Janinę Bąkowską.

Czwartek

10:30 St.- Za parafian.

Piątek

10:30 St. – Śp. Michała , Franciszka , Helenę, Józefa Kozłowskich Janinę Bąkowską.

Sobota

17:00 St. – Sp. Stefana, Piotra, Annę, Marię, Bazylego Kopciał. Jana Kawulę.

Niedziela

  8:00 St. – Podziękowanie bogu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie

                 i błogosławieństwo dla całej rodziny.

10:00 ŁU – Śp. Piotra Hawrylczak 9 r. śm. Ojca Edmunda Suchockiego i brata

12:00 St – Śp. Dziadków Annę, Jana Feciuch. Konstancję Alfreda Wolskich.

                        Aleksandra Adamczyka . ( od Darii Wolskiej)

2. Dzisiaj odbędzie się zbiórka na chleb św. Antoniego , czyli Caritas naszej parafii.

3.Kolęda –wizyta duszpasterska

15.01.17      15:00                 Ługi Ujskie 94- 99 strona kościoła

                                             Wrzosowa, Brzozowa, Sosnowa, Dębowa

16.01.17      15:00                 Ługi Ujskie 1- 11 druga strona

17.01.17      15:00                Ługi Ujskie 12- 22a Nad Notecją

18.01.17      15:00                Ługi Ujskie 11F 79- 64

 19.01.17     15:00                Ługi Ujskie 59- do końca w stronę Stobna

4.W dniach 18-25.01 2015 będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitwy

    o Jedność Chrześcijan.

5. Taca z przyszłej niedzieli jest przeznaczona na ogrzewanie kościoła.

6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu

   proszę: Jaworski Jerzy, Barczak Marcin.