OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2023.01.15

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Tel 067 216 40 52

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Zwykła Rok A

 ,, Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”- mówi dzisiaj

 w Ewangelii Jan Chrzciciel, rozpoznając w Jezusie Mesjasza,

 Syna Bożego. Również my, zgromadzeni na Eucharystii,

 pragniemy rozpoznać Pana, który wkracza w codzienność

 naszego życia. Świadomi, że tylko On jest dawcą prawdziwego

 pokoju i przebaczenia, wzbudźmy w sobie szczerą intencję

 spotkania z Nim we wspólnocie, w modlitwie, w słuchaniu słowa

 i w łamaniu chleba.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Krzysztofa Łaszcza ( od Iwony , Marka Różańskich)

  10:00 ŁU – Śp. Irenę , Edmunda, Wiesława Suchockich.

  12:00 St – Śp. Jana Szczerbe.

 Poniedziałek

 10:30 St. – Śp. Jana Jachimczak w 30 r. śm. . Mariannę,

                       Stanisława Jachimczak. Marka. ( od siostry

                       Teresy Jachimczak)

 Wtorek

 10:30 St.- Podziękowanie Panu Bogu za dobrą pogodę.

Środa

 10:30 St.- Za parafian

Czwartek

 10:30 St.- Za parafian.

 Piątek

10:30 St. – Za parafian.

 Sobota

 17:00 St. – Śp. Irenę Opszańską z okazji dnia babci.

 Niedziela

   8:00 St. - Śp. Janinę Ziółkowską ( od brata Henryka z rodziną)

 10:00 ŁU – Śp. Bogdana Hawrylczaka . Marię Tuliszewską

                       ( od bratowej Bogusławy, Przemka, Tomka,

                       Mariusza z rodziną).

 12:00 St. – Śp. Irenę Opszańską ( od córki z rodzina).

 2.W dniach 18-25.01 2015 będzie trwał Tydzień Powszechnej

    Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

 3. Kolęda

     15.01.23                  15:00                  Zielona Akacjowa

                                                         Topolowa( Suszarnia)

     16.01.23                  15:00              Ługi Ujskie 34-45

                                                     strona kościoła Liliowa

      17.01.23                 15:00              Ługi Ujskie 46-69 strona

                                                          kościoła

     18.01.23                  15:00              Ługi Ujskie 80-93 górka

     19.01.23                  15:00              Ługi Ujskie 94- 99

                                                          strona kościoła Brzozowa

                                                        , Sosnowa, Dębowa,

                                                          Sosnowa,

    20.01.23                   15:00               Ługi Ujskie17 

                                                           Rzemieśnicza 17F1- 11

    21.01.23                     9:00               Ługi Ujskie 12- 22a

                                                           Nad Notecją

    22.01.23                   15:00                Ługi Ujskie 79- 64

    23.01.23                   15:00                Ługi Ujskie 59- do końca

                                                           w stronę Stobna

  4. Taca z przyszłej niedzieli jest przeznaczona na ogrzewanie

      kościołów.

 5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła dla

    Paszkiewicz Artur, Kasperek Paweł. W tym tygodniu proszę:

    Ilnicki Marcin Meier Frycz Daria.