OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2 NIEDZIELA ADWENTU ROK C

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2021.12.05

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Adwentu rok C

 Przeżywając Adwent, kierujemy naszą uwagę na powtórne

 przyjście Pana. W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel przypomina

 nam, że przygotowanie dróg i prostowanie ścieżek naszego życia

 to zadanie stale aktualne. Niech udział w Eucharystii nas umocni,

 abyśmy byli zdolni przyjąć Chrystusa sercem pokornym oraz

 z odwagą odpowiadając na Jego wezwanie.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Genowefę Moroch ( od rodziny Zdeb)

 10:00 ŁU – Aby Bóg wynagrodził członków Rodziny Przyjaciół

                 Seminarium Koszalińskiego i wszystkich jego

                 dobroczyńców obfitością swoich darów.

                 Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem

                 Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez

                 życie modlitw.

                Aby Bóg pozwolił powrócić do zdrowia wszystkim

                ludziom.

                O ustąpienie Pandemi.

                O pokój na granicy

 12:00 St - Aby Bóg wynagrodził członków Rodziny Przyjaciół

                Seminarium Koszalińskiego i wszystkich jego

                dobroczyńców obfitością swoich darów.

                Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem

                Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez

                życie modlitw.

                Aby Bóg pozwolił powrócić do zdrowia wszystkim

                ludziom.

                O ustąpienie Pandemi.

                O pokój na granicy.

 Poniedziałek

 17:00 St. -Śp. Lempert, Batura, Cholewa, Stolarek, Pawłowski

 Wtorek

 17:00 ŁU- Śp. Stefanie Górzną ( od firmy Izydor).

 Środa

 17:00 St.- Śp. Genowefę Zielińską 30 dzień.

 Czwartek

 17:00 St.- Śp. Genowefę Zielińską ( od Danuty , Henryka

                      Żytlińskich z rodziną).

 Piątek

 17:00 ŁU- Śp. Stefanię Górzną ( od córki Danieli i córki Wiesławy

                     z mężem)

 Sobota

 16:00 St.- Śp. Janinę Okrój ( od Krystyny i Haliny z rodziną)

 17:00 St.- Śp. Jana Olszewskiego w 5 r. śm.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Olę Humińską.

 10:00 ŁU – Śp. Stanisława, Bronisławę Henryka, Kazimierza,

                       Janinę, Teresę.

 12:00 St. – Śp. Andrzeja Połyniaka w 17 r. śm. Oraz rodziców

                       z obojga stron i rodzeństwo.

 2.Przeżywamy Adwent- czas przygotowania swoich serc na

    Boże Narodzenie. W tym przygotowaniu będą nam pomagać

    roraty Roraty będą odprawiane.

    St. - Środa, Czwartek godzina 17:00

    ŁU – Wtorek, Piątek godzina 17:00

    Dzieci na roraty przynoszą lampiony i zrobione serduszka

     z wypisanymi dobrymi uczynkami . Serduszka są podpisane,

   ponieważ po każdych roratach będzie losowana figura MB,

   którą zabierzemy do domu i przyniesiemy na następne roraty.

 3, Opłatki można nabyć u panów kościelnych.

    Caritas będzie rozprowadzał świece Wigilijne Dzieło Pomocy

    Dzieciom.

    Mała świeca- 8 zł.

    Duża świeca – 20 zł.

4. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

    St.- Czwartek 16:00,

    ŁU- Piątek 16:00

5 . Dzisiaj po Mszy św. będą zbierane ofiary na Fundusz Pomocy

     Kościołowi na wschodzie. 6.W tym roku o wystrój kościoła na

     Boże Narodzenie zatroszczą się: Mieszkańcy Stobna po stronie

     kościoła.

     Mieszkańcy Ług Ujskich mieszkających wzdłuż drogi po

     Przeciwnej stronie kościoła.

 7. W czwartek po Mszy św. o godzinie 17:00 w Stobnie

     odbędzie się spotkanie Synodalne.

 8. W Środę przypada uroczystość Niepokalane Poczęcie NMP

     W Stobnie o godzinie 17:00 zostaną poświęcone książeczki.

     Dla dzieci komunijnych. 9.Składam serdeczne podziękowanie

     za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

     Szarek Adam, Wolski Zygmunt.

     Od 1 Niedzieli Adwentu nie stawiamy kwiatów w kościele.

     Dlatego proszę aby z tej okazji osoby sprzątające ofiarowały

     pieniądze na zakup potrzebnych rzeczy do szopki i kwiaty.

    W Stobnie ofiary można składać do ks. proboszcza.

    W Ługach Ujskich do pani Tarnawskiej.

   W tym tygodniu do Pana odeszli:

    Katarzyna Szczygielska

    Janina Okrój