OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2 NIEDZIELA ADWENTU ROK A

Parafia Rzymskokatolicka                    Stobno 2022.12.04

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Adwentu rok A

 Przeżywając Adwent, kierujemy naszą uwagę na powtórne

 przyjście Pana. W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel

 przypomina nam, że przygotowanie dróg i prostowanie ścieżek

 naszego życia to zadanie stale aktualne. Niech udział

 w Eucharystii nas umocni, abyśmy byli zdolni przyjąć Chrystusa

 sercem pokornym oraz z odwagą odpowiadając na Jego

 wezwanie.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Krzysztofa Łaszcza

 10:00 ŁU – Aby Bóg wynagrodził członków Rodziny Przyjaciół

                 Seminarium Koszalińskiego i wszystkich jego

                 dobroczyńców obfitością swoich darów.

                 Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem

                 Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez

                 życie modlitw. Aby Bóg pozwolił powrócić do zdrowia

                 wszystkim ludziom.

                 O pokój na świecie.

 12:00 St – Aby Bóg wynagrodził członków Rodziny Przyjaciół

                Seminarium Koszalińskiego i wszystkich jego

                dobroczyńców obfitością swoich darów.

                Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem

                Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez

                 życie modlitw.

                Aby Bóg pozwolił powrócić do zdrowia wszystkim

                ludziom. O pokój na świecie.

 Poniedziałek

 17:00 St. -Śp. Wandę , Andrzeja Suchockich i rodziców

                      z obydwóch stron.

 Środa

 17:00 St.- Śp. . Marię Pawełczak ( od syna Andrzeja z żoną)

 Czwartek

 17:00 St.- Śp. Fedczak Genowef

 Sobota

 10:00 ŁU- Za parafian.( Roraty)

 17:00 St.- Śp. Marię Pawełczak ( od Jana , Kasi Pawełczak

                      z rodziną z Smerekowca )

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Jana Olszewskiego w 6 r. śm.

 10:00 ŁU – Śp. Janinę, Teofila, Wiktora Stacherów oraz

                       zmarłych z rodziny.

 12:00 St. –Śp. Rozalię Fedczak.

 2.Przeżywamy Adwent- czas przygotowania swoich serc na Boże

     Narodzenie. W tym przygotowaniu będą nam pomagać roraty

     Roraty będą odprawiane.

     St. -  Czwartek godzina 17:00

     ŁU – Sobota godzina 10:00

     Dzieci na roraty przynoszą lampiony i zrobione serduszka

     z wypisanymi dobrymi uczynkami . Serduszka są podpisane

     ponieważ po każdych roratach będzie losowana figura MB,

     którą zabierzemy do domu i przyniesiemy na następne roraty.

3, Opłatki można nabyć u panów kościelnych.

    Caritas będzie rozprowadzał świece Wigilijne Dzieło Pomocy

    Dzieciom.

    Mała świeca- 8 zł.

4. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

    St.- Czwartek 16:00

5 . Dzisiaj po Mszy św. będą zbierane ofiary na Fundusz Pomocy

     Kościołowi na wschodzie.

6. W Czwartek przypada uroczystość Niepokalane Poczęcie NMP

    W Stobnie o godzinie 17:00 zostaną poświęcone książeczki.

    Dla dzieci komunijnych.

7. Katecheza dla Bierzmowanych będzie:

    ŁU- Sobota 10:00

    St.- Sobota. 17:00

8.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła dla

   Uliczny Mirosław, Górniak Artur.

   W tym tygodniu proszę: Bonikowska Iwona, Pałaszewski Maciej.

     Od 1 Niedzieli Adwentu nie stawiamy kwiatów w kościele.

   Dlatego proszę aby z tej okazji osoby sprzątające ofiarowały

   pieniądze na zakup potrzebnych rzeczy do szopki i kwiaty.

   W Stobnie ofiary można składać do ks. proboszcza.

   W Ługach Ujskich do pani Tarnawskiej.

  

   W tym tygodniu do Pana odszedł Dytko Andrzej