OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2 NIEDZIELA ADWENTU ROK A

Parafia Rzymskokatolicka                        Stobno 2010.12.08

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Trzcianka

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Adwentu rok A

 W sposób szczególny wspominamy dziś Maryję, obchodząc

 uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia. Maryja nie tylko była

 wolna od grzechu, ale również żyła blisko Boga. Słowa, które

 wypowiedziała podczas zwiastowania:,, Oto Ja służebnica Pańska

 , niech mi się stanie według twego słowa”, pokazują, jak bardzo

 Bogu ufała. W tym możemy Ją naśladować i prosić o Jej pomoc

 w przygotowaniu naszych serc na przyjście Jezusa,

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St.- Śp. Jan Olszewski w 3 r. śm. I brata Teofila w 1 r. śm

  10:00 ŁU- Śp. Ryszarda Stefana Szynczak ( od siostrzenic

                       z rodzinami)

  12:00 St.- Śp. Kotułę Feliksa i rodziców z obojga stron.

                       Katarzynę Jarosz. Janinę Dorocińską.

 Poniedziałek

 17:00 St. -Śp. Jana Kopciał.

 Wtorek

 17:00 ŁU- Śp. Ks. Piotra Neumana.

 Środa

 17:00 St.- Śp. Fedczak Cecylię, Jana, Małgorzatę, Leszka,

                      Mirosława.

 Czwartek

 17:00 St.- Śp. Staszczak Anastazję, Pawła . Skrypak Marię,

                      Stefana. Marię Teodora Połyniaków, Smereczniaków.

 Piątek

 17:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana i jego

                rodziny.

 Sobota

 17:00 St.- Śp. Grażynę Kolodziejczak.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Zbigniewa Król.

 10:00 ŁU – Śp. Ryszarda Szymczak ( od rodziny Figasów)

 12:00 St. – Śp. Andrzeja Połyniaka w 15 r. śm.

 2.Przeżywamy Adwent- czas przygotowania swoich serc na Boże

    Narodzenie. W tym przygotowaniu będą nam pomagać roraty

    Roraty będą odprawiane.

    St. - Środa, Czwartek godzina 17:00

     ŁU – Wtorek, Piątek godzina 17:00 Dzieci na roraty przynoszą

  lampiony i zrobione serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami

 . Serduszka są podpisane, ponieważ po każdych roratach będzie

 losowana figura MB, którą zabierzemy do domu i przyniesiemy

 na następne roraty.

 3, Opłatki można nabyć u panów kościelnych.

     Caritas będzie rozprowadzał świece Wigilijne Dzieło Pomocy

     Dzieciom.

     Mała świeca- 8 zł.

     Duża świeca – 20 zł.

 4. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

     St.- Czwartek 16:00,

     ŁU- Piątek 16:00

 5 . Dzisiaj po Mszy św. będą zbierane ofiary na Fundusz Pomocy

      Kościołowi na wschodzie.

  6.W tym roku o wystrój kościoła na Boże Narodzenie zatroszczą

     się: mieszkańcy Stobna po przeciwnej stronie kościoła.

     Mieszkańcy Ług Ujskich mieszkających wzdłuż drogi po stronie

     kościoła.

 7. 13.12.2019 w Piątek o godzinie 19:00 w kościele p.w. NMP

     Wspomożenia Wiernych w Pile odbędzie się czuwanie

     Adwentowe Młodych. W tym czuwaniu powinna wziąć

      udział młodzież szczególnie młodzież przygotowująca się do

      przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dlatego proszę

      rodziców aby zawieźli młodzież na to czuwanie.

       4 osoby mogą zabrać się z księdzem o godzinie 18:30

       czekam na zgłoszenia.

 8. W Środę o godzinie 18:30 odbędzie się spotkanie dla

      bierzmowanych.

      ŁU- Czwartek godzina 18:00 na swietlicy.

 9. W czwartek po Mszy św. o godzinie 17:00 w Stobnie odbędzie

     się spotkanie Synodalne.

10.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

      W tym tygodniu proszę: Połyniak Andrzej, Aumueller Błażej.

      Od 1 Niedzieli Adwentu nie stawiamy kwiatów w kościele.

       Dlatego proszę aby z tej okazji osoby sprzątające ofiarowały

       pieniądze na zakup potrzebnych rzeczy do szopki i kwiaty.

       W Stobnie ofiary można składać do ks. proboszcza.

       W Ługach Ujskich do pani Tarnawskiej.

W tym tygodniu do Pana odeszła Przybysz Helena.