OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2022.07.31

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 18 Niedziela Zwykła Rok C

 Zgromadzeni na Eucharystii chcemy słuchać słowa Boga i karmić

 się Jego Ciałem. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli przypomina

 nam, że nie ma ważniejszej sprawy niż zawierzenia życia Bogu

 i podporządkowanie się Jego zbawczym planom. Dzięki temu

 możemy spojrzeć na życie w prawdziwej wolności i cieszyć się

 radością posiadania największych darów.

 1.Intencje.

 Niedziela

 8:00 St. – Śp. Petronelę, Kazimierza Kaszewskich i rodziców

                z obojga stron. 10:00 ŁU- Śp. Bogdana Hawrylczaka

                 ( od rodziny Usowiczów)

 12:00 St.- Śp. Władysławę, Władysława Lechowiczów.

 Poniedziałek

 18:00 St.- Za parafian.

 Wtorek

 17:00 ŁU- Za parafian.

 Środa

 18:00 St.- Śp. Franciszka Opszańskiego ( od córki Aliny z rodziną)

 Czwartek

 18:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Moniki Rafała

                Baturów z okazji 15 r. ślubu.

 Piątek

 17:00 ŁU- Śp. Kozłowskich Józefa, Helenę, Michała ,Franciszka.

                     Janinę Bąkowską.

 Sobota

 18:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Agnieszki,

                Łukasza w 1 r. ślubu i dla ich dzieci i oczekującego

                potomka. ( od babci Olgi.

 Niedziela

    8:00 St. –Śp. Jadwigę, Stanisława Fryca.

 10:00 ŁU- Aby duszpasterze, którymi Pan posługuje się na

                drodze rozeznawania powołania swoim przykładem

                i przepowiadaniem ukazywali piękno chrześcijańskiego

                życia.

                Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy,

                poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym

                i społecznym, znaleźli środki niezbędne do

                kontynuowania swojej działalności w służbie

                społeczności, w których żyją.

                O trzeźwość w narodzie. O pokój na Ukrainie.

 12:00 St.- - Aby duszpasterze, którymi Pan posługuje się na

                 drodze rozeznawania powołania swoim przykładem

                 i przepowiadaniem ukazywali piękno chrześcijańskiego

                 życia.

                 Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie

                 dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym,

                 znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej

                 działalności w służbie społeczności, w których żyją.

                 O trzeźwość w narodzie. O pokój na Ukrainie.

2. Okazja do Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie

    będzie:

    St- Czwartek -17:00

    ŁU- Piątek 16:00

3. W tym tygodniu mamy I Piątek miesiąca.

   Okazja do spowiedzi będzie:

   St.- Czwartek- 17:00

   ŁU- Piątek – 16:00

   Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30

 4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

   W tym tygodniu proszę: Chrapkiewicz Jakub, Łaszcz Daniel,

   Smolińska Irena.

 

 Zapowiedzi

 Michalski Bartłomiej Piotr kaw. Piła.

 Szajnicka Aleksandra panna Ługi Ujskie.