OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

 

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Annę Smetana.

 10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Huberta w 18 r. ur.

 12:00 St.- Sp. Romana Józefkowicza i rodziców z obojga stron.

Wtorek

17:00 St.- Za parafian.

Środa

18:00 St. – Śp. Jadwigę Fryca w 1 r. śm.

Czwartek

18:00 St.- Śp. Eugeniusz 20 r. śm. , Annę Wędrychowicz i ich rodzeństwo.

Piątek

17:00 ŁU- Śp. Helenę Kozłowską w 1 r. śm. Józefa, Michała, Franciszka. Bąkowską Janinę .

Sobota

18:00 St.- Śp. Józefę Wąsek 12 r. śm. Wacława Wąsek. Czesława Kowalczyka.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Klementynę, Edmunda, Ryszarda Wolskich.

10:00 ŁU- Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał

               się do sprawy pokoju na świecie. Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią,

               dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego. O dobre owoce ŚDM.

               O bezpieczne i dobre żniwa.

12:00 St.- - Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał

                  się do sprawy pokoju na świecie. Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią,

                  dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego. O dobre owoce ŚDM.

                  O bezpieczne i dobre żniwa.

2. Ks. Bp. Zaprasza w dniu 15.08.2015 na pielgrzymkę rodzin do Sanktuarium Matki

     Bożej Trzykroć przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

3.W tym tygodniu mamy I Piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi będzie:

   St.- Czwartek – 17:00

   ŁU- Piątek – 16:00

   Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30.

 4. Okazja do Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie będzie:

      St- Czwartek -17:00

       ŁU- Piątek -16:00

 5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

    Majewska Karolina, Cichecki Dariusz.