OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Piotra Moroch i rodziców z obojga stron. Stanisława , Władysławę, Marię.

10:00 ŁU- Aby szanowane były ludy tubylcze. Których tożsamość, a nawet egzystencja są

               zagrożone. Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją

               misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

               O dobre przeżycie ŚDM.

12:00 St.- Aby szanowane były ludy tubylcze. Których tożsamość, a nawet egzystencja są

                zagrożone. Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją

                misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

                O dobre przeżycie ŚDM. Śp. Emilię Sochaj. ( I Róża)

Poniedziałek

18:00 St.- Śp. Annę, Stefana, Piotra, Marię Bazylego++ Kopciał. Jana Kawulę.

Środa

18:00 St.- Śp. Rodziców Jana, Teodorę, Jana, Zofię i brata Stefana.

2. Ksiądz w tym tygodniu wyjeżdża na pielgrzymkę . W razie potrzeby posługi kapłana

    proszę się zwrócić do ks. Eugeniusza Gniby proboszcza w Białej. Tel 601 983 513

 3.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

   Rozpłach Grzegorz, Grzewgorek Iwona, Czarnecki Bogusław.

Zapowiedzi

Chmielewski Przemysław kaw. Biała

Wysocka Kinga panna Stobno.