OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. Śp. Błasiów, Skrypaków. Krystynę Pelechacz. Piotra

                     Czuchte

10:00 ŁU O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny

              Owczarków.

12:00 St. Śp. Jadwigę, Stanisława Fryca.

Środa

18:00 St.- Śp. Dariusza Bodo ( od Ludwika i Elżbiety).

Czwartek

18:00 St.- Śp. Jana Kuriatę , Lidie Kuriatę. Rozalię, Bronisławę.

Piątek

17:00 ŁU- O dobre plony w tym roku.

Sobota

18:00 St.- Śp. Anielę, Czesława Sajnów i zmarłych z rodziny.

                    Franciszka, Jana, Zygmunta, Stefanię, Przemysława.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Petronelę, Kazimierza Kaszewskich.

10:00 ŁU- Śp. Henryka Kazimierczaka.

12:00 St.- Śp. Klementynę Wolską . Faustynę Olechnowicz.

                   ++ Wolskich. Baranowiczów. Olechnowiczów.

2. Zachęcam do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym

   sakramencie.

   St.- Czwartek od godziny 17:00

   ŁU- Piątek od godziny 16:00

 

Zapowiedzi

1. Turlejski Krzysztof kaw Bolesławiec.

    Łazarczyk Miriam panna Ługi Ujskie.