OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 10 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Tadeusza w 26 r. śm. oraz Stefanię, Józefa Szymańskich.

10:00 ŁU- Śp. Bronisławę, Józefa Kaczor. Władysława , Jadwigę Turlej.

12:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji 29 rocznicy kapłaństwa.

                 ( Od bratowej)

Poniedziałek

18:00 St.- Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Mariannę Bitner ( od siostry Danki)

18:00 St.- Śp. ++ Sajna Anielę, Czesława, Konrada, Stanisława, Zygmunta. Trybę

                           Przemysława.

Środa

18:00 St.- Śp. Edmunda Smolińskiego

Czwartek

18:00 St.- Śp. Rozalię , Andrzeja Fedczak.

Sobota

18:00 St.- Za parafian.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Rodziców, rodzeństwo ++ Łaszcz Andrzeja, Zofię, Ks. Ryszarda, Janinę,

                         Józefa, Aleksandra, Karolinę, Apolonię, Stanisława, Czesławę,

                         Władysławę, oraz Jakuba Aninowskiego.

10:00 ŁU- Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały

                również w wielkich miastach okazję do spotkania i solidarność.

               Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotkali formatorów żyjących

                z radością Ewangelią , którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają

                pełnić. O dobre przygotowanie do SDM.

                O nowe i liczne powołania do kapłaństwa.

12:00 St.- Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały

                również w wielkich miastach okazję do spotkania i solidarność.

                Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotkali formatorów żyjących

                z radością Ewangelią , którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.

                O dobre przygotowanie do SDM O nowe i liczne powołania do kapłaństwa.

               ( II Róża)

2. W przyszłą niedzielę będziemy gość kleryka z WSD z Koszalina który odczyta list

    ks. Rektora WSD , a po Mszy św. będzie zbierał ofiary na WSD.

3. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie będzie:

St.- Czwartek od 17:00- 18:00

ŁU- Wtorek od 16:00- 17:00

4.W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca . Okazja do spowiedzi będzie:

    ŁU- Wtorek – 16:00

     St.- Czwartek – 17:00

  Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30

5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

W tym tygodniu proszę : Piasecki Sebastian, Piasecki Grzegorz

    Zapowiedzi

1. Gwit Dawid kaw. Wrząca.

   Marzec Katarzyna Zenobia panna Rychlik.