OGLOISZENIA DUSZPASTERSKIE 2 NIEDZIELA BOżEGO NARODZENIA ROK C

Parafia Rzymskokatolicka                         Stobno 2022.01.02

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Bożego Narodzenia

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St.- Śp. Genowefę Moroch ( od córki Danuty z rodziną).

 10:00 ŁU – Podziękowanie Bogu za miniony rok z prośbą

                  o zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki

                  Bożej dla ks. Proboszcza, i wspólnoty Różańca

                  Świętego i ich rodzin. Módlmy się za wszystkie osoby,

                  które doświadczają dyskryminacji i prześladowań

                  religijnych, aby społeczeństwo w którym żyją uznało

                  ich prawa i godność wynikające z tego, że jesteśmy

                  braćmi i siostrami O powrót do zdrowia wszystkich

                  ludzi chorych. O ustąpienie pandemii.

 12:00 St. – Podziękowanie Bogu za miniony rok z prośbą

                 o zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki

                 Bożej dla ks. Proboszcza, i wspólnoty Różańca

                 Świętego i ich rodzin.

                 Módlmy się za wszystkie osoby, które doświadczają

                 dyskryminacji i prześladowań religijnych, aby

                 społeczeństwo w którym żyją uznało ich prawa

                 i godność wynikające z tego, że jesteśmy

                 braćmi i siostrami.

                 O powrót do zdrowia wszystkich ludzi chorych.

                 O ustąpienie pandemii. ( I Róża)

 Poniedziałek

 10:30 St.- Śp. Zdzisławę Paterczyk.

 13:00 St.- Sp. Zofię Kopciał ( pogrzeb)

 Wtorek

 10:30 St.- Za parafian.

 Środa

 10:30 St. – Śp. Janinę Okrój ( od męża Antoniego z dziećmi).

 Czwartek

    8:00 St.- Śp. Szymona Połyniaka i zmarłych z rodziny Połyniak,

                      Staszczak, Płaskoń.

 10:00 ŁU- Śp. Henrykę, Władysława Świątek. Mariannę,

                      Stanisława Nowaków.

 12:00 St.- Śp. Feliksa Kotułę.

 Piątek

 17:00 ŁU. – Za parafian.

 Sobota 17:00 St. – Śp. Genowefę Zielińską ( od wnuków)

 Niedziela

   8:00 St.- Śp. Edmunda, Kazimierę Lempert i ich rodziców.

 10:00 ŁU –Śp. Krzysztofię Ostrycharz w 4 r. śm. Władysława

                      Wożny w 10 r. śm.

 12:00 St – Śp. Krzysztofa Kułaka. W 7 r. śm.

2. W czwartek obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego .

    Msze św. będą odprawione jak w niedzielę.

2. W tym tygodniu będziemy obchodzić I Piątek miesiąca.

    Okazja do spowiedzi będzie:

    St.- Czwartek poł godziny przed mszami.

    ŁU- Piątek od godziny 16:00

    Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30

 3. W tym roku kolęda się odbędzie . Początek będzie 2 stycznia

    2022 Kto by się jednak obawiał przyjęcia kapłana po kolędzie

    Proszę o SMS na nr. 607 052 061 z podaniem adresu

    i podziękować za kolędę. Może wesprzeć parafię wpłacając

   ofiarę na konto parafii.

   Parafia Rzymskokatolicka

   p.w. Św. Franciszka z Asyżu

   Stobno Kasztanowa 14

   64-905 Trzcianka

   Nr. Konta 92124017051111001047378064

   Plan kolędy

   Data            Godz.        Trasa

  02.01.22     15:00      (Stobno 37)- Wrząca 1-4 blok 15

  03.01.22     15:00       Wrząca blok 16 5 ,6-9

  04.01.22     15:00     Kasztanowa CPN- dwie strony Łaszcz Tadeusz

  05.01.22    15:00      Kasztanowa Strona Kościoła

  08.01.22      9:00      Gajówka ,las, Rybakówka, Stacja

  09.01.22    15:00      Wspólna

 4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

   W tym tygodniu proszę: Kordyla Tomasz, Kułak Stanislaw.

   Do Pana odeszła Zofia Kopciał . Pogrzeb będzie w poniedziałek

   o godzinie 13:00