OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                                                           Stobno 2018.05.13

p.w. ?w. Franciszka z Asy?u

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Og?oszenia duszpasterskie 7 Niedziela Wielkanocna Rok B

Wniebowst?pienie Jezusa jest dla nas zach?t? do patrzenia dalej ni? si?ga horyzont ?wiata.

Celem naszego ?ycia jest niebo, do którego On wskazuje drog?. Pro?my dzisiaj Pana Boga,

?eby wystarczy?o nam si? do kierowania si? w codzienno?ci nadziej? na lepsze ?ycie.

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – ?p. Mari? Kaczmarek i Patryka Pi?tka.

 10:00 ?U- ?p. Janin? Paku?? Gr.13

12:00 St.- ?p. Zofi? Jaremczuk.

Poniedzia?ek

17:00 ?U- ?p. Janin? Paku??. Gr.14

Wtorek

18:00 ?U – ?p. Janin? Paku?? . Gr. 15

?roda

17:00 ?U- ?p. Janin? Paku?? Gr. 16

18:00 St. – ?p. Andrzeja Jaworskiego.

Czwartek

17:00 ?U.- ?p. Janin? Paku?? . Gr. 17

Pi?tek

17:00 ?U- ?p. Janin? Paku?? . Gr. 18

18:00 St.- ?p. Kazimier? Lempert 12 r. ?m. Edmunda.

Sobota

17:00 St.- ?p. Janin? Paku?? . Gr. 19.

Niedziela

   8:00 St. – ?p. Bronis?aw? Paszkiewicz. Stanis?aw? Paszkiewicz. Stefani? Kotu??.

 10:00 ?U- ?p. Janin? Paku?? Gr. 20.

 12:00 St.- Za parafian.

2. Nabo?e?stwo majowe b?dzie odprawiane:

    St.- 17:45 ,Niedziela-11:40

    ?U- O godzinie16:30 , Niedziela-9:40

3. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Naj?wi?tszym Sakramencie b?dzie:

?U- Pi?tek 16:00

4. Próba dzieci komunijnych b?dzie:

   St. Wtorek,19:00 Czwartek, Sobota – 18:00 Próbna Spowied? dzieci b?dzie ?roda

        o godzinie 18:30

5. W Poniedzia?ek o godzinie 18:00 w Stobnie odb?dzie si? spotkanie dzieci rocznicowych

 6. Katecheza dla Bierzmowanych b?dzie:

     ?U – Czwartek godzina 18:00

     St.- Pi?tek godzina 19:00 Gr.II

 7.Sk?adam serdeczne podzi?kowanie za sprz?tni?cie ko?cio?a. W tym tygodniu prosz?:

    ?aszcz Daniel, Smoli?ska Irena.

    Zapowiedzi

    1.Szebeszowicz ?ukasz Robert kaw. Stobno.

       Kope? Kinga Agnieszka panna Szamocin.